KSCB Werking

De Club 

Koninklijke Sporting Club Blankenberge (KSCB) is een voetbalclub gelegen te Blankenberge. Deze werd opgericht in het jaar 2000, na de fusie tussen KSV Blankenberge en Daring Club Blankenberge. De club heeft als stamnummer 48. De kleuren zijn rood, zwart en wit.

 

Historie

In 1907 werd Sportvereniging Blankenberge (SV Blankenberge) opgericht, dat zich aansloot bij de Belgische Voetbalbond. De club ging van start in de provinciale reeksen. Sport had rood-wit als kleuren. 

Daring Blankenberge was een jonge club die in 1921 werd opgericht en bij de Belgische Voetbalbond was aangesloten met stamnummer 146. 

In 1923 promoveerde SV Blankenberge voor het eerst naar de nationale bevorderingsreeksen, in die tijd het tweede niveau. In 1925, na twee seizoenen, degradeerde Blankenberge weer naar Provinciale. Na een jaar in provinciale kon de club echter de terugkeer afdwingen naar het nationaal niveau. Net na dit seizoen werd het aantal nationale competitieniveaus uitgebreid, zodat vanaf 1926 de bevorderingsreeksen voortaan de derde klasse waren.
Bij de invoering van de stamnummers kreeg SV Blankenberge stamnummer 48 toegekend. In hetzelfde jaar kreeg SV Blankenberge bovendien het gezelschap van stadsgenoot Daring Club Blankenberge. Daring degradeerde na dit ene seizoen en SV Blankenberge kon zich ditmaal meerdere seizoen handhaven in de nationale bevorderingsreeksen.

In 1930/31 eindigde SV Blankenberge als allerlaatste in zijn reeks. Na het seizoen werd echter een extra reeks in Tweede en Derde Klasse gecreëerd. Het aantal clubs in de nationale reeksen werd uitgebreid, zodat SV Blankenberge ondanks zijn laatste plaats niet hoefde te degraderen. Het jaar nadien pakte men zelfs de titel, zodat de club vanaf 1932 aantrad in de Tweede Klasse. Bij het 25-jarig bestaan dat jaar kreeg men ook het predicaat Koninklijk

In 1934 kon Daring promoveren naar de nationale bevorderingsreeksen. Ditmaal kon men er zich wel handhaven. De club eindigde er zijn eerste seizoen zelfs op een gedeelde derde plaats in zijn reeks. In 1935 degradeerde KSV Blankenberge opnieuw naar Bevordering, waar men opnieuw stadsgenoot Daring aantrof. In 1937 degradeerde KSV Blankenberge opnieuw, en zakte zo weg uit het nationaal voetbal. KSV Blankenberge bleef de volgende jaren in de gewestelijke en provinciale reeksen spelen. Daring bleef in Bevordering tot de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. In 1939 eindigde de ploeg allerlaatste in de reeks, en zakte zo weer naar de provinciale reeksen.

In 1957 pakte KSV Blankenberge uiteindelijk nog eens de titel in Eerste Provinciale, zodat de club na twee decennia nog eens promoveerde naar de nationale bevorderingsreeksen, ondertussen de Vierde Klasse. KSV Blankenberge zette de eerste jaren meteen goede resultaten neer. In het tweede seizoen, 1958/59, eindigde de club als tweede, op amper twee punten van reekswinnaar US du Centre. Halverwege de jaren 60 kreeg men het moeilijker, tot men in 1969 op een degradatieplaats strandde. Na twaalf seizoenen zakte KSV Blankenberge zo terug naar Eerste Provinciale. Halverwege de jaren zeventig zou men zelfs ook daaruit wegzakken. 

Daring Blankenberge kon zich nog handhaven op het hoogste provinciale niveau tot eind jaren 50, maar zakte toen steeds verder weg. Er volgde in de jaren zestig en 70 zelfs enkele maal een degradatie naar Derde Provinciale. Begin jaren 80 liep het helemaal slecht voor de club. In 1980 en 1981 viel men door twee opeenvolgende degradaties terug van Tweede Provinciale naar Vierde Provinciale, het allerlaagste niveau. De terugkeer zou maar traag verlopen. Pas na een testwedstrijd tegen DK Torhout in 1982/83 kon men terug naar Derde Provinciale. Het duurde nog vijf seizoen vooraleer men weer doorstootte naar Tweede.

Eind jaren 90 speelde KSV Blankenberge in Tweede Provinciale, waar het in 2000 zelfs dreigde uit te degraderen. Daring Blankenberge was de voorbije jaren kunnen opklimmen van Tweede Provinciale tot de nationale Vierde Klasse. In 2000 beslisten beide clubs uiteindelijk samen te gaan, wegens de financiële achtergrond van Daring Blankenberge. Het stamnummer 48 van Sporting werd overgenomen en het stamnummer 146 van Daring werd geschrapt. Uit het rood-wit van KSV en het wit-zwart van Daring werden de clubkleuren rood, wit en zwart gekozen. De naam werd Koninklijke Sporting Club Blankenberge. De fusieclub ging van start in Vierde Klasse, maar eindigde daar meteen al op een degradatieplaats. KSC Blankenberge speelt sindsdien in de provinciale reeksen. Het logo werd gekozen tijdens de fusie van KSV Blankenberge en Daring Blankenberge in het jaar 2000. De clubkleuren zijn een samensmelting van de twee voorgaande ploegen in Blankenberge. 

Beleid

De Zeven Kernwaarden

KSC Blankenberge heeft zeven kernwaarden toegevoegd aan zijn volledige werking. Deze kernwaarden worden hoog in het vaandel gedragen binnen elke laag van onze organisatie.

1. Passie

Een waarde die onlosmakelijk verbonden is met voetbal. Onze spelers, trainers, bestuursleden en supporters beleven het voetbal (en alles daar aan verbonden) vol passie. 

2. Professionaliteit

Er is een professionele structuur opgesteld voor de club. Binnen deze structuur wordt op een professionele manier te werk gegaan. Spelers, trainers, bestuursleden en leden streven een optimale werking na en gedragen zich te allen tijde professioneel. 

3. Sportiviteit

Winnen of verliezen horen bij het voetbal. Ongeacht wat het resultaat is wordt er steeds op een sportieve manier gereageerd door iedereen die met de club verbonden is. 

4. Gastvrijheid

Wij zijn een warme club en verwelkomen dan ook iedereen die met een positieve mindset onze club wil komen vervoegen. 

5. Sociaal

Wij vervullen onze sociale rol en zorgen er voor dat iedereen graag naar het voetbal komt. Hierbij is een sociaal kader gecreëerd, waarin elk individu zijn plaats kan vinden. 

6. Respect

Respect voor zichzelf, ploeggenoten, trainers, bestuursleden, tegenstanders, scheidsrechters, vrijwilligers en supporters is een absolute must. 

7. Fairplay

Winnen is het doel. Maar het doel heiligt de middelen niet. Fairplay is te allen tijde vereist.

Visie

Sporting Club Blankenberge is een familiale, gastvrije en maatschappelijk betrokken vereniging met representatieve en veilige accommodatie waar zowel prestatief als recreatief kan worden gesport in een familiale sfeer, waarbij sportiviteit en respect hoog in het vaandel staan. 

Sporting Club Blankenberge is een voetbalclub die drijft op de inzet van vrijwilligers, supporters, sponsors, voetballers, niet-voetballers en bestuursleden kortom mensen met een hart en passie voor Sporting Club Blankenberge. Daarom betrekken we ook de ouders van onze jeugdspelers in hoge mate bij de club, want zonder hun inzet kan er geen voetbalplezier zijn voor de vereniging. Iedere bijdrage aan het vrijwilligerswerk – hoe klein dan ook – is belangrijk voor het voortbestaan van de vereniging want zij vormt het fundament, het kloppende hart, van onze club. 

Het uitgangspunt daarbij is dat we voetbal spelen en voetbal beleven bij Sporting Club Blankenberge alsook de club maximaal toegankelijk willen maken voor iedereen die zich kan identificeren met de doelstellingen van Sporting Club Blankenberge. Dat we over de grenzen kijken en connectie maken met andere sporten.

Om de missie te realiseren zijn een aantal strategische keuzes en basiskrachtlijnen van toepassing. De missie zal duidelijk moeten gedragen worden door alle leden binnen de club en dient verder uitgewerkt in daden.

Iedere betrokkene bij de werking van Sporting Club Blankenberge dient zich te gedragen in overeenstemming met de missie. Iedereen dient deze missie ten volle te dragen. In het bijzonder de leden van het Bestuur en de leden verbonden aan Sporting Club Blankenberge.

Bij de aanwerving van nieuwe leden en medewerkers zal erover gewaakt worden dat de missie begrepen, aanvaard en toegepast wordt.

De nodige samenwerkingsverbanden worden gerealiseerd om onze sportieve doelstellingen te bereiken en dit zowel op het vlak van betere afstemming als integratie van een goeie werking. De jeugdopleiding is van groot belang voor onze club: zij vormt de basis, de hoeksteen van de vereniging. 

Sporting Club Blankenberge beoogt een kwalitatief hoogstaande jeugdopleiding aan te bieden met als streefdoel de doorstroming van jeugdspelers naar het eerste elftal! 

Sporting Club Blankenberge wil een actief clubleven en een zo groot mogelijke betrokkenheid creëren van zowel spelers, ouders, grootouders, bestuursleden, trainers, medewerkers, vrijwilligers, stadsbestuur, sponsors en andere leden en sympathisanten van de club! 

Zo worden een aantal extra-sportieve activiteiten georganiseerd om de betrokkenheid te vergroten, alsook om bijkomende financiële middelen te verkrijgen.

Het financieel beheer van Sporting Club Blankenberge wordt gevoerd in overeenstemming met alle wettelijke bepalingen. 

Missie

Voetbal is een sport die het beste in de jeugd en de volwassenen naar boven kan brengen. Daarnaast is voetbal bij uitstek een ontmoetingsplaats waar mensen met een gemeenschappelijke interesse contacten kunnen leggen en vrienden kunnen maken. Een stad als Blankenberge heeft het recht op een eigen voetbalploeg die door de mensen en voor de mensen van Blankenberge geleid wordt. 

Onze vereniging is goed georganiseerd en straalt gastvrijheid en professionaliteit uit. Voorwaarden hierbij zijn: de juiste mensen op de juiste plek, het hebben en onderhouden van een financieel gezonde organisatie, een positief imago, het open blijven staan voor de wereld om ons heen en het hebben van goede relaties met belanghebbende stakeholders. 

Wij als Sporting Club Blankenberge geloven zeer sterk in een sociaal project waarin voetbal een ontmoetingsplaats kan en moet zijn voor onze jeugd, hun ouders, familieleden, vrienden en kennissen. Deze groep mensen maakt van een club een vereniging en die vereniging moet altijd belangrijker blijven dan het individu. 

Deze boodschap is in de sport de laatste jaren op de achtergrond geraakt, zodoende dat er in veel sportclubs nog maar weinig binding is met de achterban. Wij zetten een Sporting Club Blankenberge neer dat voor, door en met de Blankenbergse voetballiefhebber zijn bestaansrecht heeft en waar de jeugd volop zijn kansen krijgt.

Sociale missie

De sociale missie van de club bestaat er in om zoveel mogelijk jeugd aan het voetballen te krijgen en om de gemeenschap rond de voetbalclub uit te breiden. 

Betrekken van de gemeenschap (Community)

De lokale gemeenschap rondom de voetbalclub moet meer tot zijn recht komen. Onze verschillende initiatieven zorgen er voor dat de volledige community betrokken wordt bij onze club.

Deze initiatieven bestaan uit: 

 • Gratis initiatie voor de kleinste voetballers (vriendjesdagen)
 • Concrete acties tijdens de feestdagen
 • Concrete acties tijdens wedstrijddagen van het eerste elftal
 • Initiatieven met betrekking tot de jeugdwerking 

Dit alles zorgt ervoor dat er een gevoel van trots wordt gecreëerd. Mensen willen bij onze club horen. Deze initiatieven variëren per seizoen. Het bestuur en technische staf nemen hier het voortouw in. De jeugdcel en het jeugdbestuur beschermd hierin ook de belangen van de jeugdwerking. 

Gelijke kansen

Elk kind dat wil komen voetballen, kan dit doen bij KSC Blankenberge op het niveau dat bij hem/haar past. Dit betekent dat er een correcte inschatting wordt gemaakt, maar dat er vooral ook een degelijke opleidingsvisie op poten is gezet. Binnen deze opleiding is er plaats voor elk kind en elk niveau. 

Zo wordt er op gewestelijk niveau gewerkt op de basis. Kinderen leren het spelletje spelen op een correcte manier en binnen de voetbalvisie van de club. De hoofddoelstellingen liggen op FUN en FORMATION. Kinderen trainen op een degelijk onderbouwde manier, maar vooral met de nadruk op beleving en FUN.

Op Interprovinciaal niveau ligt de nadruk meer op FORMATION. Belangrijk is dat hier de spelers die meer gedreven zijn en over meer talent beschikken aan de bak komen. De voetbalvisie en opleidingsmodaliteiten van de club zijn de hoofdwaarden. Kinderen op dit niveau worden klaargestoomd om op latere leeftijd in het eerste elftal te spelen. 

Indien er spelers het interprovinciaal niveau ontstijgen, dan prijzen wij als club deze kinderen actief aan op hogere niveaus, zodat ze zich maximaal kunnen ontwikkelen. Dit natuurlijk in samenspraak met het kind en de achterban. 

Diversificatie 

Binnen een gemeenschap is er veel diversificatie mogelijk. Zo maken we naast het ‘gewone’ voetbal ook plaats voor andere vormen van voetbal. 

G-voetbal en wandelvoetbal is reeds opgestart binnen onze club. Dit zorgt er voor dat we voeling hebben met verschillende lagen van de bevolking. Daarnaast bekijken we de mogelijkheid om een damesploeg en indoor voetbalploeg op te richten. Op deze manier diversifiëren we optimaal. 

Sportieve missie

Jeugdspelers opleiden tot voetballers voor het eigen eerste elftal, door het aanbieden van een optimale begeleiding waarin doorstroming centraal staat en waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de totale ontwikkeling en opvoeding van de jeugdspelers.

WE SPELEN NIET IN FUNCTIE VAN DE EERSTE PLOEG, WE LEIDEN OP IN FUNCTIE VAN DE EERSTE PLOEG!

De totale jeugdwerking van Sporting Club Blankenberge schaart zich volledig achter de Panathlon verklaring i.v.m. de rechten van het kind in de jeugdsport. Hierdoor gaan wij de verbintenis aan om alle jeugdspelers minstens 50% van de totale wedstrijdduur te laten spelen. Daarvoor nemen we de gemiddelde speeltijd van de laatste 4 wedstrijden.

 

Jeugdopleiding

Visie

De visie van Sporting Club Blankenberge betreffende de jeugdwerking is dat we elke speler maximaal laten groeien op het gepaste niveau. Hierbij volgen we onze spelers gericht op en zorgen we voor een optimale ontwikkeling. Elke voetballer wordt op maat opgeleid en krijgt kansen om te groeien als speler en als mens. 

Missie

Sporting Club Blankenberge wil met zijn jeugdopleiding het uitgangbord van het jeugdvoetbal aan de Oostkust zijn.

Het jeugdbestuur wil de voetballende jeugd de mogelijkheid bieden om hun voetbalhobby in een aangename en familiale sfeer te beoefenen, zowel op gewestelijk, provinciaal als interprovinciaal niveau en dit volgens de voorschriften van Voetbal Vlaanderen.

De doelstelling is de jeugd op een plezante en succesvolle manier de voetbalsport te laten beoefenen. We leggen hierbij vooral de nadruk vooral op opleiding en beleving. In elke jeugdcategorie krijgt iedere speler zoveel mogelijk speelkansen. Elke speler moet zo hoog mogelijk spelen om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Binnen de jeugdopleiding moet het belang van de speler (individu) boven alles gaan. Zodoende legt men zo vroeg mogelijk de link naar de doelstellingen bij de senioren om op een zo hoog mogelijk niveau te spelen.

Het beleid draait rond een 6-tal accenten:

 • We willen een degelijke jeugdopleiding bieden aan uw kinderen. Bestuursleden, trainers en teambegeleiders vervullen een voorbeeldfunctie in het kader van de opvoeding van uw kinderen die u aan ons toevertrouwt.
 • We willen dit doen in een aangename omgeving. We willen ervoor zorgen dat uw kinderen zich goed voelen bij ons. Deze beleving is voor ons van groot belang.
 • De nadruk op discipline kan een speler nog sterker maken dan hij al is.
 • Sportiviteit, fairplay en respect dragen wij als vereniging hoog in het vaandel. Deze waarden dragen wij ook naar onze tegenstanders, hun supporters en de scheidsrechter.
 • Goede en correcte communicatie kan veel misverstanden voorkomen. Met vragen en/of problemen kan je steeds bij de trainer of jeugdcoördinator terecht. Je bent steeds welkom zolang het niet aan de toog gebeurt, tijdens de wedstrijd of training en het over een vraag gaat dat betrekking heeft op jouw zoon/dochter. Voor commentaar op andere spelers ben je aan het verkeerde adres.
 • Een positieve ingesteldheid van ‘iedereen’ is de basis van alles.

Algemeen

 • Iedere speler verbindt er zich toe zich te gedragen zoals het een speler van SPORTING CLUB BLANKENBERGE past! 
 • Hij zal zich, als vertegenwoordiger van de club, steeds hoffelijk en correct gedragen én steeds de clubbelangen verdedigen en behartigen 
 • De gewestelijke kernen die over te weinig spelers beschikken, zullen tijdens het weekend aangevuld worden met spelers uit de provinciale kernen. De aangeduide spelers zijn verplicht bij deze categorie aan te treden. Bij weigering zal de speler gesanctioneerd worden in overleg met de sportieve cel. 
 • Gedraag en verzorg u als een sportman. Een gezonde voeding en voldoende nachtrust is van groot belang voor een voetballer. 
 • Voetbal is een ploegsport. Men heeft waardering voor trainers, afgevaardigden, medespelers, bestuursleden, scheidsrechters en tegenstrevers. 
 • Verzorg uw materiaal en dat van de club 
 • Spelersfiche invullen met persoonlijke gegevens. Wijzigingen in de loop van het seizoen moeten gemeld worden. 
 • Geldbeugels, GSM en andere waardevolle voorwerpen laten we niet onbewaakt achter in de kleedkamer. 
 • Elke speler verbindt er zich toe enkel de wedstrijden te betwisten waarvoor hij door KSCB is aangeduid. Spelen van mini- of zaalvoetbal steeds in overleg met sportieve cel. 
 • Spelers dienen elke afwezigheid op voorhand te verantwoorden voor de samenkomsten door de club opgelegd. Ongeldig afwezig = niet spelen 
 • 3 x per seizoen worden technische en conditionele testen afgenomen. 
 • Het is voor iedereen verplicht om na de training of na de wedstrijd een douche te nemen. Uiterlijk 20 min. na de training of wedstrijd zorgt iedereen ervoor dat hij gewassen en gekleed is, zodat de kleedkamers kunnen schoongemaakt worden. Zowel bij trainingen, alsook bij de uit- of thuiswedstrijden dienen de kleedkamers op een normale wijze, dus “KSCB”-waardig gebruikt te worden.  
 • Gebruikte bandages, etc. / krantenpapier /plastiek flessen, dienen in de desbetreffende vuilnisbak gedeponeerd te worden. 
 • Het afvegen van de voetbalschoenen dient buiten te gebeuren, er zijn immers borstels aanwezig. Om hygiënische redenen raden wij aan om badslippers te dragen in de doucheruimte (atleetvoet). 
 • Spelers dienen een eigen drinkbeker mee te hebben. Water kan op de club verkregen worden. 
 • Het is aan te raden geen vakantie te nemen tijdens het seizoen waardoor deelnemen aan een competitiewedstrijd in het gedrang komt.

 

Voorbereiding

 • De speler wordt aangeraden aan zijn conditieopbouw te werken zo komt hij voor geen verrassingen te staan tijdens de eerste trainingen. 
 • Spelers worden na 2 weken trainen reeds onderworpen aan een uithoudingstest. De uitslag van deze test zal besproken worden bij de eerstvolgende evaluatie.

 

Trainingen

Trainingen gaan door op het Sport Vlaanderen-complex te Blankenberge

 • Er wordt getraind volgens vermelding op het trainingsschema. 
 • Alle spelers trainen met scheenbeenbeschermers. 
 • Iedere speler draagt enkel kledij van de club KSCB. Geen enkel andere kledij wordt toegelaten. 
 • Trainingen vangen stipt aan. Vijftien minuten voor de training dient iedere speler klaar te zijn. Spelers die door omstandigheden dit uur niet kunnen halen dienen dit vooraf aan de trainer mee te delen. De speler begeeft zich onmiddellijk naar de kleedkamer. Hij kan niet vrij rondlopen in de accommodatie. Afwezigheden kunnen ook doorgeven worden via Prosoccerdata. 
 • Bij afwezigheid op training, zonder verwittiging, kan de speler het weekend erop niet spelen. 
 • Wekelijks worden er door de trainer 4 spelers aangeduid, die zorgen voor het materiaal na de training. Dan wordt het speelveld volledig vrijgemaakt. Het materiaal wordt zorgvuldig opgeborgen inclusief de doelen. 
 • Tijdens de wintermaanden is de speler verplicht zich op de training aan te melden met aangepaste kledij en schoeisel. Aangepaste kledij = lange broek, winter -regenvest, handschoenen, eventueel een muts. 
 • Bij slechte weersomstandigheden worden veldtrainingen vervangen door looptrainingen (enkel voor kernen vanaf U13), dus iedere training loopschoenen meebrengen! 
 • Bij elke training is de speler voorzien van het nodige schoeisel (slechte weersomstandigheden), ook loopschoenen 
 •  Alle spelers vanaf 15 jaar worden aangeraden met hartslagmeter te lopen. Dit dient eventueel door de speler zelf aangekocht te worden.

 

Wedstrijden

 • Bij thuiswedstrijden word 1.15’ voor de wedstrijd verzameld. Bij uitwedstrijden is dit 1u15’ voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn in de kleedkamer. 
 • Voor, tijdens en na de wedstrijden wordt kledij gedragen, u ter beschikking gesteld door de club (uitgang training, wintervest, opwarmingsshirt, voetbalkledij, …). Deze kledij kan niet gecombineerd worden met andere kledij! 
 • Bij uitwedstrijden wordt verzameld op de parking van het Sport-Vlaanderen-complex te Blankenberge.  
 • Bij vriendschappelijke wedstrijden worden de verplaatsingen gezamenlijk en met de wagen gedaan. Uitzonderingen worden enkel door de trainer toegestaan. 
 • Spelers die over een identiteitskaart beschikken, dienen die steeds af te geven voor de wedstrijd aan de afgevaardigde. Indien zij de identiteitskaart niet bij hebben, kunnen zij niet opgesteld worden voor de wedstrijd. Het reglement van de KBVB bepaalt immers dat een club die een speler opstelt zonder dat hij een geldig identiteitsbewijs kan voorleggen, de wedstrijd verliest met forfaitcijfers. 
 • Spelers brengen altijd hun eigen drinkbeker mee (naamvermelding). Water kan op de club verkregen worden 
 • Tijdens de wedstrijden bevinden zich in de dug-out enkel de trainer, afgevaardigden, wisselspelers en verzorger aangevuld met personen ingevuld op het scheidsrechter blad (computer) (hoofdtrainer, dokter, kinesist). 
 • Na de wedstrijd worden de schoenen buiten uitgedaan en proper gemaakt: geen schoenen in de kleedkamer. Tijdens de cooling down worden de schoenen aangehouden. Cooling down gebeurt niet op de kousen! 
 • Alle spelers moeten na de wedstrijd zoveel mogelijk hun sporttas opbergen of gezamenlijk plaatsen. De ingang van de kantine blijft dan voor iedereen gemakkelijk toegankelijk.

 

Medisch

 • Bij kwetsuur tijdens een wedstrijd of training zal men zich verplicht aanmelden bij de (club)dokter voor de nodige behandeling. De trainer wordt op de hoogte gebracht en de speler zorgt voor de aangifte bij de jeugdsecretaris. De dokter stuurt eventueel door naar een kinesist of revalidatietrainer. 
 •  Geen enkele speler kan de groepstraining hervatten zonder toelating van de behandelende arts. 

Conclusie

Deze afspraken worden op een volwassen manier nagekomen. Bij het overtreden van deze regels kan de trainer, na overleg met de sportieve cel, sancties treffen.