Charters

Ouders, familie, vrienden en supporters van de jeugdspelers zijn steeds van harte welkom op de terreinen van Sport Vlaanderen en in de kantine van Sporting club Blankenberge.

Hou echter rekening met onderstaande punten:

  • Gedraag u waardig en correct en supporter op een positieve manier!
  • Respecteer het bestuur, de trainers, de afgevaardigden, vrijwilligers en spelers.
  • Respecteer de scheidsrechters en hun beslissingen.
  • De club is niet aansprakelijk voor uw gedrag ter gelegenheid van sportieve evenementen (wedstrijden, trainingen, feestjes,…).
  • Weiger deel te nemen aan activiteiten die uw veiligheid en dat van anderen in het gedrang zou brengen.
  • Elke vorm van discriminatie, uitingen van racisme en pesterijen worden niet getolereerd en zullen door de club gesanctioneerd worden.
  • Negatieve uitlatingen of commentaren over de club via Facebook zijn ONAANVAARDBAAR en kunnen leiden tot sancties.
  • Elke speler krijgt taken mee van de trainer tijdens wedstrijden, stuur aub niet bij als ouder.  Dit brengt de speler alleen maar in de war. Een mogelijke sanctie kan zijn dat de betrokken speler onmiddellijk zal worden vervangen

Gedraag u als ambassadeurs van het voetbal en respecteer in alle omstandigheden de bovenstaande richtlijnen en daarmee ook het fair play charter!

Met dank.

TVJO en Bestuur van Sporting club Blankenberge