Charters

Ouders, familie, vrienden en supporters van de jeugdspelers zijn steeds van harte welkom op de terreinen en in de cafetaria Time Out van Sporting club Blankenberge.

Hou echter rekening met onderstaande punten:

  1. Gedraag u waardig en correct en supporter op een positieve manier !
  2. Respecteer het bestuur, de trainers, de afgevaardigden, vrijwilligers en spelers.
  3. Respecteer de scheidsrechters en hun beslissingen.
  4. Sporting is niet aansprakelijk voor uw gedrag ter gelegenheid van sportieve evenementen (wedstrijden, trainingen, feestjes,…).
  5. Weiger deel te nemen aan activiteiten die uw veiligheid en dat van anderen in het gedrang zou brengen.
  6. Elke vorm van discriminatie, uitingen van racisme en pesterijen worden niet getolereerd en zullen door Sporting gesanctioneerd worden.
  7. Negatieve uitlatingen of commentaren over Sporting via Facebook zijn ONAANVAARDBAAR en kunnen leiden tot sancties.
  8. Elke speler krijgt taken mee van de trainer tijdens wedstrijden , stuur aub niet bij als ouder.  Dit brengt de speler alleen maar in de war.   Een mogelijke sanctie kan zijn dat de betrokken speler onmiddellijk zal worden vervangen !

Gedraag u als ambassadeurs van het voetbal en respecteer in alle omstandigheden de bovenstaande richtlijnen en daarmee ook de fair play charter!

Met dank.

TVJO  en  Bestuur van Sporting club Blankenberge