Jeugdwerking

Jeugdwerking

Visie en missie

De visie van de jeugdwerking binnen KSC Blankenberg ligt in de lijn van de algemene visie van de club. Hierin worden echter nog enkele accenten toegevoegd om zo tot een maximale ontplooiing van elk voetbaltalent te komen binnen onze club. Hoofdzaak bij deze visie is dat we elke speler maximaal laten groeien op het gepaste niveau. Hierbij volgen we onze spelers gericht op en zorgen we voor een optimale ontwikkeling. Elke voetballer wordt op maat opgeleid en krijgt kansen om te groeien als speler. Diversificatie is dus een hoofdtaak van de jeugdwerking. 

De missie van de jeugdwerking binnen KSC Blankenberge werkt verder op de algemene missie van de club. De jeugdwerking hanteert dezelfde normen en waarden als alle andere niveaus van de club. Binnen deze missie is er plaats voor het sociale project (FUN) en het sportieve project (FORMATION). Deze twee projecten gaan hand in hand, maar de insteek van beide projecten zijn verschillend. 

Het sociale project omvat diversificatie en dit in de brede zin van het woord. Binnen dit project wordt er inclusief te werk gegaan. Elk kind wordt op zijn/haar maat begeleid. Centraal binnen dit project staat de doelstelling om kinderen, met welke sociale achtergrond dan ook, op te vangen in onze club en hen een leuke en kwalitatieve voetbalopleiding te geven. Hiermee voorkomen we dat kinderen en jongeren doelloos rondhangen binnen onze stad en we bieden hen een (sportief) doel aan. 

Het sportieve project streeft er naar om onze voetbaltalenten maximaal sportief uit te dagen. Binnen dit project wordt het potentieel van al onze voetballers maximaal benut. Centraal binnen dit project staat het optimaliseren van het aanwezig talent en dit doormiddel van een kwalitatief sterke jeugdopleiding en leerplan.