Staf

  • Zorgt voor goede uitvoering van de verschillende protocollen;
  • Zorgt voor de briefing van de leden, elk in zijn deeldomein;
  • Zorgt voor voldoende middelen om de richtlijnen op te volgen!
  • Treedt sensibiliserend op zodoende dat we deze richtlijnen kunnen respecteren;
  • Zorgt voor communicatie naar ploegen die op bezoek komen over de bij ons geldende richtlijn;