Het Bestuur van Sporting club Blankenberge gaat "met pensioen"!

Het Bestuur van Sporting club Blankenberge met als Voorzitter Bart Soete, Ondervoorzitter Luc Willem, Hedwig Hagers en Patrick Vermeulen heeft gisteren (dinsdag 4 juni 2019) in een extra vergadering besloten om op het einde van het voetbalseizoen 2019-2020 de fakkel door te geven.

Samen met Filip Van Neck, Alain Brusselle en Filip Steevens, die alle drie recent uit het Bestuur zijn gestapt omwille van privéreden, zijn we er in geslaagd om van Sporting een financieel gezonde en stabiele vereniging te maken.

Sommigen van ons waren er al bij ten tijde van de fusie (jaar 2000) en hebben heel wat watertjes doorzwommen.

Keren we Sporting de rug toe? Nee, helemaal niet. We blijven beschikbaar als vrijwillige medewerkers en zullen, indien gewenst, de nieuwe ploeg ten volle ondersteunen met het uitbaten van de cafetaria, het onderhouden van de contacten met sponsors, ondersteuning bij het sportieve beleid en het vervullen van administratieve taken.

Wat het nieuwe Bestuur betreft kijken we vooral uit naar de huidige jeugdverantwoordelijken die over het juiste profiel beschikken om de leiding over te nemen en de toekomst te garanderen.

Enige ondersteuning van geïnteresseerde externe personen lijkt me niet overbodig voor het invullen van de meer specifieke taken zoals de facturatie, de boekhouding, enz...

Als deadline voor de samenstelling van het nieuw bestuur wordt eind september 2019 vooropgesteld.

Op die manier kunnen we ons samen voorbereiden op de overdracht en ondertussen taken en beslissingen die betrekking hebben op het voetbalseizoen 2020-2021 laten uitvoeren en behandelen door de nieuwe ploeg.
We denken onder andere aan de onderhandelingen met de trainers en spelers van de A-kern.

Het huidig Bestuur heeft nu nog één grote uitdaging namelijk het verlengen van de concessie wat de uitbating van de cafetaria Timer Out betreft!

De bedoeling is om de concessie binnen te halen aan financieel haalbare voorwaarden om de toekomst van Sporting niet in het gedrang te brengen.
Sport Vlaanderen maakt tegen eind september bekend wie de concessie heeft binnengehaald.

Daarna is het de bedoeling dat we aan de hand van het financieel plaatje de diverse pistes voor de toekomst bespreken met het "nieuw" bestuur en hun de keuze laten maken welke weg ze willen inslaan.

We zullen ons blijven inzetten tot het einde en ervoor zorgen dat we een afgewerkt product kunnen overhandigen aan de nieuwe ploeg!

Met sportieve groeten.

Bart Soete

Voorzitter Sporting club Blankenberge