Zware racistische verwijten tijdens wedstijd PU17 Sporting - SK Steenbrugge!

Tijdens de wedstijd van de PU17 Sporting - SK Steenbrugge (19 januari 2019) kregen bepaalde spelers van Sporting, afkomstig van een andere cultuur,  zware racistische verwijten naar het hoofd geslingerd door spelers van SK Steenbrugge!
Hoogst verwerpelijk en strafbaar in onze huidige samenleving!
We twijfelen er niet aan dat het Bestuur en iedereen die SK Steenbrugge een warm hart toedraagt het woord verdraagzamheid hoog in het vaandel draagt.
Bewijs daarvan is dat de trainer van PU17 zelf een kleurling is.
Toch zien wij ons genoodzaakt om bepaalde instanties hiervan op de hoogte te brengen met het doel om dergelijk wansmakelijk gedrag uit de samenleving te halen laat staan uit het jeugdvoetbal!
Hieronder een relaas van het verhaal van de betreffende ouder, het jeugdbestuur van Sporting en onze trainer van de PU17.
Reactie van de ouder:
Als gedegouteerd en gechoqueerd ouder van een voetbalzoon wil ik graag melding maken van het volgende voorval.
Mijn zoon is voetballer bij de PU17 van Sporting club Blankenberge.
Zaterdag laatstleden 19/01/19 werd de competitiewedstrijd tegen K.SK Steenbrugge gespeeld in Blankenberge.
De wedstrijd werd gewonnen door Sporting met 3-1 maar de uitslag was ondergeschikt.
Enkele spelers van Steenbrugge waren, op zijn zachtst uitgedrukt, weinig respectvol voor sommige van onze jongens.
Mijn zoon -van Aziatische afkomst- werd meermaals beschimpt en was het mikpunt van discriminerende en kwetsende uitlatingen.
Uitlatingen aan zijn adres als 'vuile buitenlander' of 'kankerchinees' werden voortdurend naar zijn hoofd geslingerd.
Ik heb mijn zoon een opvoeding meegegeven om altijd en overal respectvol met je medemens of collega-voetballer om te gaan.
Ook is hij gewapend tegen dergelijke racistische opmerkingen gezien zijn 'niet-Vlaamse look' en om hier nooit op in te gaan of op te reageren, wat hij ook niet heeft gedaan.
Ik lees op de site van Sporting club Blankenberge onder de rubriek Missie Visie dat de club akkoord gaat met de Panathlonverklaring 'Ethiek in de jeugdsport' waarin staat in punt 2:
'we verklaren dat we onze inspanningen zullen voorzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen'.....ieder kind krijgt dezelfde kansen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.
Ik vind het mijn plicht om dit als vader aan de club te melden.
Nog dit, de scheidsrechter moest hier het spel niet voor stilleggen -was niet op de hoogte van de racistische uitlatingen- en er werd hier dus ook geen verslag van opgemaakt.
Onze trainer van de PU17 werd hier na de wedstrijd wel over ingelicht.
In de samenleving is dergelijk verwerpelijk gedrag strafbaar!
Reactie van onze Jeugdverantwoordelijke:
Als jeugdverantwoordelijke van Ksc Blankenberge heb ik kennis genomen van dit wansmakelijk voorval!
Laat ons duidelijk zijn dat dergelijke woorden NIET thuis horen op een voetbalveld. Niet van de spelers, niet van de trainers, niet van de afgevaardigden en niet van de supporters.
Dit jaar worden dergelijke uitlatingen tegenover de scheidsrechter of tegenspelers door de bond zwaar bestraft.
Wat nu de feiten van zaterdag betreft zal er voor betrokken speler van Steenbrugge wellicht geen sanctie meer gegeven kunnen worden aangezien dit niet vermeld stond op het wedstrijdblad.
Toch vonden wij het onze plicht om dit verwerpelijk voorval te melden aan de coördinator voor clubs van Voetbal Vlaanderen, Sven Knudde, die het volgende heeft voorgesteld:
In naam van Ksc Blankenberge stuurt de jeugdverantwoordelijke een brief/mail naar Steenbrugge met een relaas van de feiten. Dit moet daar besproken worden met de betrokken speler en trainer. Vervolgens moet betrokken speler/club zijn verontschuldigingen aanbieden aan de betrokken speler en ouder van Sporting.
Ik hoor van onze trainer van de PU17 dat hij enkele dagen voor de terugmatch contact zal opnemen met de trainer van Steenbrugge om betrokken speler(s) op zijn/hun plichten te wijzen. Tevens wordt ook de bond in kennis stellen zodoende dat er een controleur aanwezig kan zijn.
Reactie van onze trainer van de PU17:
Toen ik van de betrokken ouder het nieuws vernam van de woorden "kanker chinees" en vuile buitenlander heb ik direct contact genomen met de heer Gustaaf Spegelaere van het Provinciaal Comité.
Gezien er van dit voorval geen verslag werd opgemaakt door de betreffende scheidsrechter vond ik het wel mijn plicht om dit te melden.
Op de eerstvolgende vergadering van het jeugdbestuur zal dit onderwerp aangekaart worden niettegenstaande duidelijke afspraken in ons HR.
Een week voor de terugwedstrijd zullen wij contact nemen met mevrouw Nancy Deslypere van het Provinciaal Comité met vermelding van de de feiten wat er gebeurde in de thuiswedstrijd (controleur PC zal dan aanwezig zijn).
Ik zal de week voor de terugwedstrijd contact opnemen met de trainer van Steenbrugge (zelf een kleurling) met het verzoek om zijn spelers goed de les te spellen.
Deze speler kan nu niet meer voor het comité gebracht worden daar er geen verslag werd opgemaakt.
Deze zaken zal ik ondernemen niet alleen als trainer van Sporting club Blankenberge maar vooral in mij hoedanigheid als hoofdopleider bij Voetbal Vlaanderen.