HR J-opleiding

Huishoudelijk reglement
Jeugdopleiding

Sporting Club Blankenberge

A. Algemene taken en richtlijnen voor trainers

SPORTING Club Blankenberge
a. Huisreglement

INTERN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTING CLUB BLANKENBERGE

ALGEMEEN

Iedere speler verbindt er zich toe zich te gedragen zoals het een speler van SPORTING CLUB BLANKENBERGE past !

Hij zal zich, als vertegenwoordiger van de club, steeds hoffelijk en correct gedragen én steeds de clubbelangen verdedigen en behartigen.
- De gewestelijke kernen die over te weinig spelers beschikken, zullen tijdens het weekend aangevuld worden met spelers uit de bijzondere/ provinciale kernen. De aangeduide spelers zijn verplicht bij deze categorie aan te treden. Bij weigering zal de speler gesanctioneerd worden in overleg met de sportieve cel.
-Gedraag en verzorg u als een sportman. Een gezonde voeding en voldoende nachtrust is van groot belang voor een voetballer.
-Voetbal is een ploegsport. Men heeft waardering voor trainers, afgevaardigden, medespelers, bestuursleden, scheidsrechters en tegenstrevers.
-Verzorg uw materiaal en dat van de club
- Spelersfiche invullen met persoonlijke gegevens. Wijzigingen in de loop van het seizoen moeten gemeld worden.
-Geldbeugels, GSM's en andere waardevolle voorwerpen laten we niet onbewaakt achter in de kleedkamer.
-Elke speler verbindt er zich toe enkel de wedstrijden te betwisten waarvoor hij door SPORTING CLUB BLANKENBERGE is aangeduid. Spelen van mini- of zaalvoetbal in overleg met sportieve cel.
-Spelers dienen elke afwezigheid op voorhand te verantwoorden voor de samenkomsten door de club opgelegd. Ongeldig afwezig = niet spelen.
-3 x per seizoen worden technische en conditionele testen afgenomen.
-Douche /kleedkamers

Het is voor iedereen verplicht om na de training of na de wedstrijd een douche te nemen. Uiterlijk 20 min. na de training of wedstrijd zorgt iedereen ervoor dat hij gewassen en gekleed is, zodat de kleedkamers kunnen schoongemaakt worden. Zowel bij trainingen, alsook bij de uit- of thuiswedstrijden dienen de kleedkamers op een normale wijze, dus "SPORTING CLUB BLANKENBERGE"-waardig gebruikt te worden.

Gebruikte bandages, etc. / krantenpapier /plastiek flessen, dienen in de desbetreffende vuilnisbak gedeponeerd te worden.

Het afvegen van de voetbalschoenen dient buiten te gebeuren, er zijn immers borstels aanwezig. Om hygiënische redenen raden wij aan om badslippers te dragen in de doucheruimte (atleetvoet).

Spelers dienen een eigen drinkbeker mee te hebben. Water kan op de club verkregen worden.

Het is aan te raden geen vakantie te nemen tijdens het seizoen waardoor deelnemen aan een competitiewedstrijd in het gedrang komt

VOORBEREIDING

-De speler wordt aangeraden aan zijn conditieopbouw te werken zo komt hij voor geen verrassingen te staan tijdens de eerste trainingen.

-Spelers worden na 2 weken trainen reeds onderworpen aan een uithoudingstest. De uitslag van deze test zal besproken worden bij de eerstvolgende evaluatie.

TRAININGEN

Trainingen gaan door op het BLOSO - complex

- Er wordt getraind volgens vermelding op het trainingsschema
-Alle spelers trainen met scheenbeenbeschermers.
-Iedere speler draagt enkel kledij van de club SPORTING CLUB BLANKENBERGE. Geen enkel andere kledij wordt toegelaten.
- trainingen vangen stipt aan. Vijftien minuten voor de training dient iedere speler klaar te zijn. Spelers die dooromstandigheden dit uur niet kunnen halen dienen dit vooraf aan de trainer mee te delen. De speler begeeft zich onmiddellijk naar de kleedkamer. Hij kan niet vrij rondlopen in de accommodatie.
-Bij afwezigheid op training, zonder verwittiging, kan de speler het weekend erop niet spelen.
-Wekelijks worden er door de trainer 4 spelers aangeduid, die zorgen voor het materiaal na de training. Dan wordt het speelveld volledig vrijgemaakt. Het materiaal wordt zorgvuldig opgeborgen inclusief de doelen.
-Tijdens de wintermaanden is de speler verplicht zich op de training aan te melden met aangepaste kledij en schoeisel. Aangepaste kledij = lange broek, winter -regenvest, handschoenen, eventueel een muts
- Bij slechte weersomstandigheden worden veldtrainingen vervangen door looptrainingen (enkel voor kernen vanaf U13), dus iedere training loopschoenen meebrengen!
-Bij elke training is de speler voorzien van het nodige schoeisel (slechte weersomstandigheden), ook loopschoenen
- Alle spelers vanaf 15 jaar worden aangeraden met hartslagmeter. Dit dient eventueel door de speler zelf aangekocht te worden.

-WEDSTRIJDEN
-Bij thuiswedstrijden word 1.15' voor de wedstrijd verzameld. Bij uitwedstrijden is dit 1u15' voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn in de kleedkamer.
- Voor, tijdens en na de wedstrijden wordt kledij gedragen, u ter beschikking gesteld door de club (uitgang training, wintervest, opwarmingsshirt, voetbalkledij, ...). Deze kledij kan niet gecombineerd worden met andere kledij!
-Bij uitwedstrijden wordt verzameld op de parking van het BLOSO-complex te Blankenberge.
-Bij vriendschappelijke wedstrijden worden de verplaatsingen gezamenlijk en met de wagen gedaan. Uitzonderingen worden enkel door de trainer toegestaan.
-Spelers die over een identiteitskaart beschikken, dienen die steeds af te geven
voor de wedstrijd aan de afgevaardigde. Indien zij de identiteitskaart niet bij hebben, kunnen zij niet opgesteld worden voor de wedstrijd.

Het reglement van de KBVB bepaalt immers dat een club die een speler opstelt zonder dat hij een geldig identiteitsbewijs kan voorleggen, de wedstrijd verliest met forfaitcijfers.

-Spelers brengen altijd hun eigen drinkbeker mee (naamvermelding). Water kan op de club verkregen worden
- Tijdens de wedstrijden bevinden zich in de dug-out enkel de trainer, afgevaardigden, wisselspelers en verzorger aangevuld met personen ingevuld op het scheidsrechtersblad (computer) (hoofdtrainer, dokter, kinesist).
-Na de wedstrijd worden de schoenen buiten uitgedaan en proper gemaakt: geen schoenen in de kleedkamer. Tijdens de cooling down worden de schoenen aangehouden. Cooling down gebeurt niet op de kousen !
-Alle spelers moeten na de wedstrijd zoveel mogelijk hun sporttas opbergen of gezamenlijk plaatsen. De ingang van de kantine blijft dan voor iedereen gemakkelijk toegankelijk.

MEDISCH: BLESSURES – ONGEVALLEN - ...
-Bij kwetsuur tijdens een wedstrijd of training zal men zich verplicht aanmelden bij de (club)dokter voor de nodige behandeling. De trainer wordt op de hoogte gebracht en de speler zorgt voor de aangifte bij de jeugdsecretaris. De dokter stuurt eventueel door naar een kinesist of revalidatietrainer.
- Geen enkele speler kan de groepstraining hervatten zonder toelating van de behandelende arts.

Deze afspraken worden op een volwassen manier nagekomen !

Bij het overtreden van deze regels kan de trainer, na overleg
met de sportieve cel, sancties treffen!!

b. Richtlijnen en afspraken voor trainers en spelers

RICHTLIJNEN EN AFSPRAKEN IVM TRAINING EN WEDSTRIJD Sporting Club Blankenberge
Categorie U6+ U7+U8 +U9+U10 jaar

1. Training dag :
-De trainers moeten tijdig aanwezig zijn op hun trainingen en op tijd beginnen.
-De trainers dragen enkel de kledij eigen aan de club SPORTING CLUB BLANKENBERGE
-De spelers blijven in de kleedkamer! De trainers zorgen ervoor dat de spelers (vóór en na de training) op geen enkel moment zonder begeleiding in de kleedkamer vertoeven.
-Alle gebruikte materialen moeten zorgvuldig op hun plaats geborgen worden en de doelen terug op hun plaats gebracht (langs terrein op de voorziene plaatsen).
- De trainingsvoorbereiding is altijd terug te vinden via de documenten van de jeugdcoördinator.
-De trainingen zijn opgesteld volgens het opgestelde jaarplan.

-Voor de kernen: Duidelijke taakverdeling tijdens de training. Iedere trainer bereidt na overleg met de andere trainer een thema voor.
-Iedere training sfeervol en scherp beginnen, dan hebt U veel kans dat de rest ook vlot verloopt omdat de spelers vanaf de eerste minuut geconcentreerd zullen zijn.
-Bereidt oefeningen voor waarbij de spelers zo veel mogelijk actief zijn: let op dat de spelers niet te veel stil staan, desnoods wordt nog een station ingelast.
-De oefeningen goed en kort demonstreren en uitleggen, met eenvoudige woorden (kindertaal)!
- Tactvol coachen! Niet brullen tegen de spelers; trainers die constant moeten brullen hebben geen controle over de spelers. Spelers motiveren i.p.v. demotiveren. Omgang met de spelers is zeer belangrijk. Enkel de spelers coachen die niet aan de bal zijn!
-De details zijn belangrijk, heb er dan ook oog voor en stuur bij waar het moet. Iedere oefening door de spelers goed laten uitvoeren. Indien de oefening verkeerd wordt uitgevoerd moet men de speler deze oefening terug maar dit keer goed laten uitvoeren. De trainer moet zich goed opstellen tijdens de trainingsvormen = centraal overzicht houden over "alle" spelers.
-De trainers mogen niet alles voorroepen! Eerst de speler zelf een beslissing laten nemen om daarna desnoods te corrigeren.
-De spelers huistaken meegeven en de volgende training twee spelers eruit nemen om te controleren of de taken werden uitgevoerd.

Belangrijk !!
Na iedere training en wedstrijd zullen alle spelers van SPORTING CLUB BLANKENBERGE hun voetbalschoenen reinigen aan de borstels buiten, aan de inkom van de kleedkamers.
Daarna zullen alle spelers binnengaan en aan de deur van de inkom hun schoenen uitdoen.
De trainers blijven bij de groep tot de laatste speler buitenkomt! Hij controleert de kleedkamer op netheid!

2. Wedstrijddag – "Algemeen"
Iedereen moet evenveel spelen. De spelers die niet of minder getraind hebben kunnen op de bank starten. Minimum speeltijd is 1/3 van de wedstrijd voor een speler die uit blessure komt. Alle andere spelers minimum ½ van de wedstrijd. Een speler kan geen tweemaal na mekaar op de bank starten!!
-De spelers gaan in een rij naar de terreinen onder begeleiding van de trainers!!
- Bij alle wedstrijden wordt steeds het spelsysteem gehanteerd dat binnen de jeugdopleiding is vastgelegd (5/5 in een ruit, 8/8 in een dubbele ruit).
-De wedstrijdvoorbereiding + wedstrijdevaluatie is altijd terug te vinden in de databank van de trainers.
-De spelers per wedstrijd op maximaal 2 verschillende posities uitspelen.
- Altijd spelen om te winnen: "winnaarsmentaliteit" op een voetbalmanier SPORTING CLUB
BLANKENBERGE waardig!
-Aandacht hebben voor de taakverdeling van alle spelers afzonderlijk!
-Geen kritiek op de scheidsrechter.
-Tactvol coachen;; woorden zoals" verdomme", "luiaard ","ze kunnen niets" , passen niet in onze clubcultuur! Vermijdt uitdrukkingen als "zakken"of "opschuiven". Wie moet er opschuiven of zakken? Zeker en vast de naam van de speler vermelden!
-Identieke opwarming voor de wedstrijd volgens de gemaakte afspraken, men mag hier niet van afwijken!
- Iedere speler draagt zijn opwarmingstruitje en of jogging.
-Wisselspelers dragen ALLEN een fluo-overgooier om zich op te warmen langs de lijn.
- Wisselspelers lopen zich van bij de start van de wedstrijd warm langs de lijn.
-Tijdens de winterperiode kan een muts en handschoenen gedragen worden.

-Tijdens de wedstrijd nota nemen van de verschillende belangrijke momenten. Zo vergeet u de belangrijke opmerkingen niet.
-Korte wedstrijdvoorbereiding : uitleg in de kleedkamer volgens de visie van de club en de gemaakte afspraken hieromtrent. Er moet discipline zijn in de kleedkamer voor de wedstrijd en tijdens de rust. Als alle spelers zitten dan pas wordt de nodige uitleg gegeven.
-Doe de vraagstelling tijdens de rust: Wat was "goed en slecht "?
- De spelers (bankzitters) die niet spelen kunt u een bal geven. Er zeker voor zorgen in samenspraak met de afgevaardigde dat ze voldoende gekleed zijn.

Tijdens de wedstrijd heeft de trainer het recht een speler naar de bank te halen als de ouder zich niet gedraagt :

- Onsportief gedrag tov tegenstander en arbitrage;
- Hyperkritisch gedrag tov prestaties van eigen ploeg (en /of eigen kind of medespeler die hierdoor worden afgeleid);
- De trainers worden geacht hierop waakzaam toe te zien en ieder buitensporig feit te melden aan de sportieve cel.

- Na de wedstrijd komen de spelers bij de trainer. De trainer zal op een positieve manier een korte evaluatie maken van de prestatie.
-Duidelijke afspraken maken met de afgevaardigde zodat er telkenmale iemand bij de spelers aanwezig is.
-De spelers en trainers zijn verplicht hun trainingskledij te dragen tijdens vriendschappelijke en competitiewedstrijden.

-Iedere trainer is verplicht zijn spelers te begeleiden tijdens de heen- en terugreis!
Enkel de jeugdcoördinator kan hierop, heel uitzonderlijk, een afwijking toestaan.

-Geen alcoholische of energie drankjes (vb. Red Bull) gebruiken !!!!!!!!!!!!!!!!

3. Algemene punten

-Teneinde een goede identiteit te behouden wordt van de trainer verwacht dat hij/zij het voorbeeld geeft naar zijn spelers en ouders toe. Boetes vanuit de KBVB ten gevolge van ongunstig gedrag langs de zijlijn, zullen betaald worden door de trainer zelf! De boete wordt afgetrokken van de eerstvolgende maandvergoeding.
-De trainers zijn waakzaam wat betreft eventueel pestgedrag van sommige spelers tov medespelers en doen het nodige om dit in de kiem te smoren. Indien nodig /gewenst wordt dit aan de sportieve cel gemeld.
-De trainers zijn waakzaam voor spelers die het mentaal moeilijk hebben (aanpassingsmoeilijkheden wegens nieuw in de club, familiale problemen,...). Dit wordt gemeld aan de sportieve cel die indien gewenst de hulp/raad in roept van de "jeugdcoördinator.
-Afwezigheden van spelertjes tijdens trainingen en competitiewedstrijden tgv een geplande familiereis (Krokus, Pasen,...)worden niet aangemoedigd, en worden gemeld aan en besproken met de sportieve cel.
-Wat betreft de omgang met de ouders na de wedstrijd: Ouders geven soms kritiek, hierop rustig reageren = eerst luisteren en dan pas antwoorden. Zeker en vast geen conflict zoeken met de ouders na de wedstrijd.
- Let op met het drankverbruik na de training en wedstrijd. Met wat alcohol, zegt u soms iets verkeerd of te veel.
-Bij eventuele wijziging van trainingsprogramma voor een speler of keeper moeten de coördinatoren en de respectievelijke trainer en of keeperstrainer verwittigd worden.
-Wat betreft de omgang met de spelers individueel : Indien een speler een fout maakt, moet U zeker en vast de speler eerst persoonlijk benaderen vooraleer kritiek te geven op de speler in de groep.
-Het bijhouden van de individuele spelersfiche + aanwezigheidslijst. Dit is belangrijk ifv de doorstroming van een aantal spelers.
-Bij racistische uitdrukkingen of bemerkingen moet de coördinator geïnformeerd worden.
-Spelersevaluaties moeten zorgvuldig ingevuld worden! Geen tegenstrijdigheden.
- De wedstrijdkledij moet na de wedstrijd geteld worden. Dit wordt duidelijk gemeld aan de afgevaardigde(n).
-Tijdens de examenperiode worden de trainingen eventueel afgebouwd . De trainers zullen de planning krijgen via de jeugdcoördinator.
- Op de maandelijks vergaderingen per leeftijdscategorie wordt er van iedere trainer verwacht dat hij hierbij aanwezig is.
-De gekwetste spelers (meer dan 14 dagen) kunnen pas starten met de training na het consulteren van hun behandelende arts . De dokter zal dan (eventueel) een herstelprogramma meegeven in overleg met de kinesist. De speler zal eerst fysiek getest worden door de revalidatietrainer voor hij aansluit bij de groep. Geen enkele speler kan starten met de groepstraining of een wedstrijd
spelen zonder voorafgaande toestemming van de dokter, kinesist of revalidatietrainer.
- De keeperevaluatie van iedere wedstrijd moet afgegeven worden aan de keeperstrainer (1 x per maand).
- Een trainer kan geen nota's afgeven aan spelers of ouders vooraleer dit te laten goedkeuren door de jeugdcoördinator.
-Indien de trainers niet aanwezig kunnen zijn op de training of wedstrijd moet men in de eerste plaats altijd de coördinator verwittigen en dit liefst zo vlug mogelijk.
-Een trainer die vervangen wordt door een ander trainer, verliest zijn vergoeding voor die prestatie.
- De trainers zijn aanwezig op de periodieke trainersopleidingen / vergaderingen.